Comitet de Monitorizare POPAM 2014-2020

Decizie CM 12 din 2016 privind aprobarea Minutei celui de-al II-lea Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Decizie CM 11 din 2016 privind aprobarea Strategiei de Promovare şi Comunicare pentru POPAM 2014-2020

Decizie CM 10 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selecţie a operaţiunilor în cadrul măsurilor ce vor fi lansate în sesiunile din anul 2016

Decizie CM 9 din 2016 privind aprobarea Raportului anual de implementare (RAI) 2014-2015 a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

RAPORT ANUAL PENTRU  PUNEREA ÎN APLICARE FEPAM - 2015 - Rezumat pentru cetățeni

Decizie CM 8 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selectie a operatiunilor in cadrul Masurii III.1 Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private - sesiunea a II-a

Decizie CM 7 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selectie a operatiunilor in cadrul Masurilor III.2 si II.10

Decizie CM 6 din 2016 - Minuta primului Comitet de Monitorizare POPAM 2014-2020

Lista participantilor CM1 POPAM

Sinteza deciziilor CM1 POPAM

Prezentarea Evaluarii ex-ante a POPAM

Prezentarea CM POPAM 2014-2020


ORDIN 322 din 17 martie 2016 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Monitorizare a Programului Operational pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Decizie CM 5 din 2016 de aprobare a modificarii POPAM 2014-2020 cu clarificarea formulei de calcul pentru Natura 2000 respectiv cu eliminarea DGACI ca OI pentru POPAM 2014-2020

Decizie CM 4 din 2016 de aprobare a criteriilor de selectie pentru control, colectare date si CISE

Decizie CM 3 din 2016 privind aprobarea Criteriilor de selectia operatiunilor in cadrul masurilor ce vor fi lansate in cadrul sesiunii din 2016

Decizie CM 2 din 2016 privind validarea Criteriilor pentru selecția operațiunilor în cadrul Măsurii III.1 "Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private"

Decizie CM 1 din 2016 privind validarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Monitorizare al POPAM 2014-2020