Vineri, 04 Decembrie 2015 14:03

Ghidul Solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI 2016

 

 

 ORDIN nr. 940 din 18.10.2016 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor II.3 şi II.4 din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

Ordinul nr. 974 din 29.11.2016 pentru pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 si IV.4 din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008/15.12.2016

Varianta Ghidurilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1008bis/15.12.2016 ( este accesibil până în data de 25.12.2016) la adresa : http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html

Note justificative aferente Ghidurilor pentru Masurile I.6, I.23, II.2 si IV.4 (Decembrie 2016).

GHIDUL SOLICITANTULUI -Decembrie 2016 - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit(publicat in data de 15.12.2016)

index.jpg Anexe la Masura I.6 Decembrie 2016


GHIDUL SOLICITANTULUI - Decembrie 2016 - MASURA I.23  - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine (publicat in data de 15.12.2016)

         index.jpgAnexe la Masura I.23 Decembrie 2016


GHIDUL SOLICITANTULUI -Decembrie 2016 - MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură(publicat in data de 15.12.2016)

         index.jpg Anexe la Masura II.2 Decembrie 2016

        

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei (SCAN);

     GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei;

      index.jpg   Anexe la Masura II.3

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (SCAN);

      GHIDUL SOLICITANTULUI  MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă;

      index.jpg Anexe la Masura II.4    


GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA II.10  - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000)

Anexe la Masura II.10


GHIDUL SOLICITANTULUI - Decembrie 2016 - MASURA IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură(publicat in data de 15.12.2016)

index.jpg Anexe la Masura IV.4 Decembrie 2016


GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.1 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură - sesiunea 2

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3


Descarcă ataşamente

Cerere-de-finantare-Sprijin-pregatitor-M-III.1-editabil.docx
Anexa-Contract-finantare-Sprijin-Pregatitor.docx
Anexa-8-Notificare-de-solicitare-a-inf-suplimentare.docx
Anexa-9-Instructiune-achizitii-pentru-sprijin-pregatitor.docx

MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru  înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti - cod manual: M 01 - e.II. r.0.

ORDIN 805 din 11 mai 2016


 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.2 (pdf search)

ORDIN 849 din 12 iulie 2016

Contract de finanțare           Contract de finanțare (pdf search)

Cerere de finanțare             Cerere de finanțare

Formular Strategia de Dezvoltare Locală       Formular Strategia de Dezvoltare Locală

Ultima modificare Miercuri, 22 Februarie 2017 14:28