Manuale de proceduri - POPAM 2014-2020

 

  UPDATE - M01-e.II.r.3: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru  înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

Instructiune privind modificarea M01

CERERE DE PLATĂ ŞI CERERE DE RAMBURSARE (EDITABIL)

EVIDENȚA CHELTUIELILOR (EDITABIL)

RAPORT DE PROGRES (EDITABIL)

M03-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru introducerea, modificarea sau abandonul procedurilor

  ORDIN 848 din 07 iulie 2016

M04-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru tehnologia informației

ORDIN 848 din 07 iulie 2016  

UPDATE - M05-e.I.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru monitorizare, evaluare, raportare și programare POPAM

Instructiune de lucru - modificare M05-e.l.r.1 din 24.02.2017

M06-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru monitorizarea implementării recomandărilor din rapoartele de audit și rapoarte de misiune ale ACP

ORDIN 848 din 07 iulie 2016

M07-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru contractare

        Instructiune nr.12 privind modificarea M07 din 15.03.2017

UPDATE - M08-e.l.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru fazarea proiectelor contractate în cadrul POP 2007-2013

 Instructiune privind modificarea M08

UPDATE - M10-e.Il.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare -  PRIORITĂȚILE UNIUNII EUROPENE I, II,III si V 

Ordinul 972 din 24 noiembrie 2016

M12-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru asistență tehnică

ORDIN 855 din 18 iulie 2016

M13-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru soluționarea contestațiilor

ORDIN 880 din 03 august 2016

M14- e.I.r.0: Manual de procedură pentru elaboarea ghidului solicitantului și lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanțare

         Ordin 922 din 29.09.2016

M15-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea, autorizarea si plata cheltuielilor solicitate la rambursare (publicat pe data de 17.03.2017)

         Instructiune de lucru nr.13 din 17.03.2017- modificare M15-e.l.r.0 (publicat pe data de 17.03.2017)

        Anexe M15-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea, autorizarea si plata cheltuielilor solicitate la rambursare (SCAN) (publicat pe data de 17.03.2017) 

        rar.jpg Anexe M15-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea, autorizarea si plata cheltuielilor solicitate la rambursare (Editabile) (publicat pe data de 17.03.2017)

M16-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru activitatea de gestionare a riscurilor     

         Ordinul 1006 din 27.12.2016

M17-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea procesului de atribuire a contractelor de achiziții

         Ordinul 983 din 05.12.2016

UPDATE M20-e.I.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)

          Instructiune privind modificarea M20

M21-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru efectuarea plăților

          Ordin 946 din 26.10.2016

M22-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru contabilitate

           Ordin 947 din 26.10.2016       

M23-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru activitatea de control

           Ordin 38 din 22.02.2017

ARHIVA

  M01-e.II.r.2: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru  înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

         Instructiune privind modificarea M01

M01-e.II.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru  înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

Instructiune privind modificarea M01

M01-e.II.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru  înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

ORDIN 805 din 11 mai 2016

M01-01: Manualul de procedură pentru Măsura III.1. Sprijin pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

ORDINUL nr. 121 din 22.01.2016

M05-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru monitorizare, evaluare, raportare și programare POPAM
           ORDIN 848 din 07 iulie 2016

M05-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru monitorizare, evaluare, raportare și programare POPAM

          Instructiune de lucru - modificare M05-e.l.r.0

M07-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru contractare

       ORDIN 970 din 16 noiembrie 2016

M08-e.l.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru fazarea proiectelor contractate în cadrul POP 2007-2013
              ORDIN 828 din 10 iunie 2016
               Instructiune privind modificarea M08

M09-e.l.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare - PRIORITĂȚILE UNIUNII EUROPENE I, II, V

M10-e.l.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare -  PRIORITĂȚILE UNIUNII EUROPENE I, II, V

      ORDIN 850 din 13 iulie 2016 - aprobare M09-e.l.r0 și M10-e.l.r.0

 M10-e.l.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare -  PRIORITĂȚILE UNIUNII EUROPENE I, II, V

     Instructiune privind modificarea M10

M15-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru verificarea, autorizarea si plata cheltuielilor solicitate la rambursare

M20-e.I.r.0: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)

          Ordin 950 din 27.10.2016

M20-e.I.r.1: MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri)      

       Instructiune privind modificarea M20