Actualizare Plan Anual de Lucru pentru Anul 2019 cu privire la Măsura II.10.pdf
Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță ca intenționează lansarea unei noi sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020, în a doua jumătate a lunii iulie 2019, pentru pierderile de venit înregistrate în anii 2018 și 2019. PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 - STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ȘI BAZATE PE CUNOAȘTERE MĂSURA II.10 – Acvacultura care furnizează servicii de mediu Alocarea financiară totală estimată pentru apelul care va fi lansat va…
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 6 DE CERERI DE FINANȚARE MĂSURA IV.4 – PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ
Miercuri, 19 Iunie 2019 09:34

Plan anual de lucru 2019 revizia 1 actualizata Recomandat

Plan anual de lucru 2019 revizia 1 actualizata
NOTĂ PRIVIND CERERILE DE FINANȚARE DEPUSE PENTRU MĂSURA II.2 – INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ SI MĂSURA IV.4 – PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ
Pagina 1 din 26