ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI NR.1, DESCHIS ÎN DATA DE 29.06.2017 PENTRU MĂSURA II.5.a– Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură Cod apel: POPAM/145/2/1/Articolul 49 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură Datorită solicitării de prelungire a apelului din partea mai multor potențiali beneficiari apelul nr.1, deschis în data de 29.06.2017 pentru măsura II.5.a– Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură se prelungește până la data de 11.08.2017 ora 16:00.
Centralizatorul cererilor de finanțare selectate aferente Măsurii III.2 apelul 1 selecție FINALĂ competiția națională
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru MĂSURA II.10 – ACVACULTURA CARE FURNIZEAZĂ SERVICII DE MEDIU Ghidurile aferente măsurilor lansate se regăsesc la adresa : https://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE SPRIJIN PRIN POPAM Vă rugăm să completați “Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM” postat pe site-ul www.ampeste.ro și să-l transmiteți pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Astfel, ne puteți comunica informații importante despre modul cum putem veni în sprijinul dumneavoastră și să îmbunătățim acordarea fondurilor nerambursabile prin POPAM. Chestionarul pentru solicitanții de sprijin…
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsura III.2 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri). Ghidurile aferente măsurilor lansate se regăsesc la adresa : https://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE SPRIJIN PRIN POPAM Vă rugăm să completați “Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM” postat pe site-ul www.ampeste.ro și să-l transmiteți pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Astfel, ne puteți comunica informații importante despre…
ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIDEREA APELULUI NR.2, DESCHIS ÎN DATA DE 04.07.2017 PENTRU MĂSURA II.3– INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ – EFICIENŢA RESURSELOR, REDUCEREA UTILIZĂRII DE APĂ ŞI SUBSTANŢE CHIMICE, SISTEME DE RECIRCULARE PENTRU REDUCEREA LA MINIMUM A UTILIZĂRII APEI Cod apel: POPAM/147/2/3/Articolul 48 alineatul 1 lit. (j) Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei Datorită identificării unei erori privind unul din criteriile de selecție din Anexa 5 – Grila de selecție, punctul 1 - Contribuţia proiectului la creșterea producției în acvacultură din Ghidul solicitantului aprobat…
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.6, I.17, I.22, I23, II.2, II.3, II.4, IV.4, VI.1 și VI.2. Ghidurile aferente măsurilor lansate se regăsesc la adresa : https://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE SPRIJIN PRIN POPAM Vă rugăm să completați “Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM” postat pe site-ul www.ampeste.ro și să-l transmiteți pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Astfel, ne puteți comunica informații importante despre modul cum putem veni în sprijinul dumneavoastră și să îmbunătățim acordarea fondurilor nerambursabile prin POPAM. Chestionarul pentru…
Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelului nr.1 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.1, I.2, I.15, I21, II.1, II.5.a, II.7, II.12, IV.1 și IV.3. Ghidurile aferente măsurilor lansate se regăsesc la adresa : https://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE SPRIJIN PRIN POPAM Vă rugăm să completați “Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM” postat pe site-ul www.ampeste.ro și să-l transmiteți pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Astfel, ne puteți comunica informații importante despre modul cum putem veni în sprijinul dumneavoastră și să îmbunătățim acordarea fondurilor nerambursabile prin POPAM. Anunț…
Pagina 14 din 29