Începând cu 20 martie 2014, conform Ordinului nr. 430 din 20.03.2014 privind modificarea Anexei nr. 4 a Ordinului nr.17/25.01.2013 pentru aprobarea Manualelor de proceduri aferente POP 2007-2013, întră în vigoare INSTRUCŢIUNEA privind PROCEDURA SIMPLIFICATĂ de achiziţii aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin POP 2007-2013 INSTRUCŢIUNE privind PROCEDURA SIMPLIFICATĂ de achiziţii aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin POP 2007-2013 (1,44 MB - valabil de la 20.03.2014)
Cereri de finantare selectate in cadrul Axei 2 - Masura 2.1 - sesiunea inchisa din data de 31.05.2013(265 KB)
Având în vedere perioada scurtă pentru implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, aducem la cunoştinţa beneficiarilor POP 2007-2013, că declaraţiile de eşalonare rectificative vor fi acceptate numai în cazul în care vor fi însoțite de o notă justificativă fundamentată pe motive întemeiate care să susțină rectificarea. În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin.1 paragraful 3 coroborat cu prevederile art. 4.2 alin.3 din Anexa I la Contractul de finanțare și în funcție de monitorizarea efectiva a stadiilor de implementare a contractelor - AM POP poate NOTIFICA beneficiarul în sensul necesității urgentării depunerii cererilor de rambursare, sub sancțiunea rezilierii contractelor și respectiv…
Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă prelungirea, până la data de 24.01.2014, a sesiunii deschise de primire cereri de finanţare pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit în cadrul Măsurii 2.2-– „Pescuitul în apele interioare”, Acţiunea 1: „Nave de pescuit în apele interioare”, Operatiunea 2: „Schimbarea destinatiei ambarcatiunilor catre alte activitati in afara pescuitului”, având alocată pentru această sesiune suma de 1.500.000 euro. Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale, în intervalul 8.30-16.30, până în data de 24.01.2014. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească…
Pagina 28 din 28