Începând cu data de 15.02.2019, DGP AMPOPAM intenționează să deschidă apeluri de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri: I.1 - Inovare; I.2 – Servicii de consiliere; I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit; I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor; I.21 - Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit marin); I.21 - Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit ape interioare); I.22 - Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nadorite; I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile…
Decizia 4/21.01.2019 privind stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia in EURO pentru PU 4 Masura III.3.pdf
Marți, 22 Ianuarie 2019 12:29

Planul anual de lucru 2019 revizia 1 Recomandat

Planul anual de lucru 2019 revizia 1 privind lansările de apeluri ce cuprinde masurile ce urmeaza a fi lansate, bugetele estimate pe fiecare masura in parte precum si perioadele estimative pentru lansarea apelului de depunere a cererilor de finanțare.
Vineri, 18 Ianuarie 2019 14:19

Planul anual de lucru 2019 Recomandat

Planul anual de lucru 2019 privind lansările de apeluri ce cuprinde masurile ce urmeaza a fi lansate, bugetele estimate pe fiecare masura in parte precum si perioadele estimative pentru lansarea apelului de depunere a cererilor de finanțare.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu sediul în București, B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, in calitate de creditor majoritar in dosarul de faliment nr.3164/88/2017, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea privind debitoarea S.C. PISCICOLA MURGHIOL S.A., cu sediul social in sat Murghiol Comuna Murghiol, Amenajarea Piscicola Murghiol, judetul Tulcea, inregistrata la ONRC cu nr. J36/100/1991, CUI 3054900, in calitate de debitor al M.A.D.R. cu suma de 12.836.416,54 lei, organizeaza selectie de oferte pentru desemnarea lichidatorului judiciar, in dosarul de faliment. Documentele cu privire la procedura de desemnare a lichidatorului judiciar se regasesc la adresa : https://www.madr.ro/anunturi-achizitii.html
A fost publicată varianta consultativă pentru Ghidul pentru Măsura II.9. Draftul ghidului se regăsește la adresa: https://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html Cetăţenii şi institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .
Clasamentul final al cererilor de finanțare în cadrul apelului 1 Măsura VIII.1
Lista cererilor de finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obținut – Măsura VIII.1 Apel 1
Pagina 5 din 29