Luni, 12 Iunie 2017 15:31

Au fost publicate variantele finale pentru Ghidurile pentru Măsurile I.1, I.2, I.6, I.15, I.17, I.21, I.22, I.23, II.2, II.4, II.5.a, II.5.b, II.12, IV.1, IV.3, IV.4, VI.1 și VI.2 Recomandat

Au fost publicate variantele finale pentru Ghidurile pentru Măsurile  I.1, I.2, I.6, I.15, I.17, I.21, I.22, I.23, II.2, II.4, II.5.a, II.5.b, II.12, IV.1, IV.3, IV.4, VI.1 și VI.2.

Prezentul ghid întră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și a anexelor acestuia care se vor publica în Monitorul Oficial Partea I, bis.

Anunțul privind lansarea apelului aferent Ghidului solicitantului se va face ulterior publicării acestuia în Monitorul Oficial.

 

Lista Ghiduri:

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.1 - Inovare.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.1 - Inovare (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.2 - Servicii de consiliere.pdf

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.2 - Servicii de consiliere (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit (editabil).pdf

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :I.15: Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.15: Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.17 – Protecția și refacerea biodiversității marine – colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.17 – Protecția și refacerea biodiversității marine – colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine(editabil).pdf

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.21 – Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice- Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.21 – Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice- Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.22 - Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :I.22 - Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi.pdf

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi (editabil).pdf

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : II.2 - Investiții productive în acvacultură.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :II.2 - Investiții productive în acvacultură(editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : II.4 - Investiții productive în acvacultură –Creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :II.4 - Investiții productive în acvacultură –Creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :II.5.a - Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : II.5.a - Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură(editabil).pdf

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : II.12 - Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor.pdf

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :II.12 - Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor (editabil).pdf

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : IV.1 - Planuri de producție și comercializare.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : IV.1 - Planuri de producție și comercializare (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :IV.3 - Măsuri de marketing din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : IV.3 - Măsuri de marketing din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură (editabil).pdf

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : VI.1 – Control și executare.pdf

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :VI.1 – Control și executare (editabil).pdf

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura : VI.2 – Colectarea datelor.pdf

 GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura :VI.2 – Colectarea datelor (editabil).pdf