Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (1,04 MB) - versiunea 6

DECIZIA 8117 DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 13.11.2015 de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a Programului Operațional pentru Pescuit al României, 2007-2013 (206 KB)

---------------------ARHIVA-----------------------------

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (1,01 MB) - versiunea 5

DECIZIA 5815 DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 08.08.2014 de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a Programului Operațional pentru Pescuit al României, 2007-2013 (162 KB)

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (1,01 MB) - versiunea 4

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 05.03.2014 de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a Programului Operațional pentru Pescuit al României, 2007-2013 (163 KB)

PLAN DE FINANȚARE PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL de asistență comunitară din partea Fondului European pentru Pescuit în România pentru perioada de programare 2007-2013 (100 KB)

  PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (pdf, 974 KB) - versiunea 3

 DECIZIA COMISIEI din 11.11.2010 de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a Programului operaţional pentru pescuit al României, 2007-2013 + Operational Programme for Fisheries - english version (pdf, 640 KB)

 PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 - Revizuit * (pdf, 799 KB) - versiunea 2

* Revizuirea POP 2007-2013 a fost discutată în cadrul reuniunilor Comitetului de Monitorizare POP şi a fost aprobată de către membrii Comitetului de Monitorizare. Varianta revizuită a fost transmisă către Comisia Europeană în data de 05.08.2010

 PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 (pdf, 1428 KB) - versiunea 1

 Alocare financiara 2011 (pdf - 75,7 KB)

 Alocare financiara 2010 (pdf - 75,7 KB)

DECIZIA nr.16 din 02 martie 2010 a Comitetului de Monitorizare a Programului Operational pentru Pescuit 2007 -2013 (210 KB)

Criterii de selectie (pdf - 311 KB)