Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, are deosebita onoare de a vă invita la conferința de promovare a POPAM 2014-2020, organizată în cadrul Târgului Internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA 2017. În vederea diseminării informațiilor referitoare la POPAM 2014-2020 unui număr cât mai mare de factori interesați la acest eveniment sunt invitați să participe:potențiali și actuali beneficiari ai POPAM, parteneri economici și sociali, reprezentanți ai administrației publice, ai mediului academic, universitar precum și reprezentanți ai societății civile.…
Acțiuni de informare la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritate deManagement pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime Urmare celor stabilite în cadrul celui de-al treilea CM al POPAM 2014-2020 din data de 29.06.2017, conducerea MADR a decis organizarea unei serii de întâlniri săptămânale având ca scop stimularea/sprijinirea potențialilor beneficiari în a depune un număr cât mai mare de proiecte eligibile. In acest context, în data de 17.08.2017 si in data de 23.08.2017 au avut loc sesiuni de informare privind măsurile POPAM 2014-2020 la care au participat reprezentanti ai potențialilor beneficiari/beneficiarilor/firmelor de consultanță, reprezentanți ai Federației Zonelor Pescărești, ai…
Pagina 5 din 7