Arhiva Ghidul Solicitantului 2017

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.1 Inovare.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 160 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.1 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.2 Servicii de consiliere.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 159 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.2 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.6 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 188 din 07.06.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.15 -LIMITAREA IMPACTULUI PESCUITULUI ASUPRA MEDIULUI MARIN ȘI ADAPTAREA PESCUITULUI LA PROTECȚIA SPECIILOR (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 162 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.15 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.17: Protecția și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.17 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 171 din 28.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.21 -Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 165 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.21 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.22 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 157 din 18.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - - MASURA I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpgAnexe la Masura I.23 (publicat in 04.07.2017)

Ordinul 188 din 07.06.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.1 - Inovare (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 164 din 18.05.2017.pdf

index.jpg Anexe la Masura II.1 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură.pdf (publicat in data de 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura II.2.rar (republicat in data de 30.08.2017)

Ordinul 188 din 07.06.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 167 din 22.05.2017.pdf

Ordinul 271 din 31.07.2017.pdf

Anexa 5 la Ordinul 271 din 31.07.2017.pdf

index.jpg Anexe la Masura II.3 (publicat in 16.08.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (publicat in data de 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura II.4 (publicat in data de 04.07.2017)

Ordinul 168 din 22.05.2017.pdf (publicat in data de 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura II.5 litera a: Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvaculturăMăsura II.5 litera a: Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură).pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 169 din 22.05.2017.pdf ((publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura II.5.a (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.7 - Creșterea potențialului siturilor de acvacultură (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 158 din 18.05.2017.pdf

index.jpg Anexe la Masura II.7 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000).pdf (Publicat in 18.07.2017)

Anexe la Masura II.10.zip (Publicat in 18.07.2017)

Ordinul 211 din 26.06.2017.pdf (Publicat in 18.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA: II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 166 din 22.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura II.12 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA IV.1 – Planuri de Producție și Comercializare.pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 156 din 18.05.2017.pdf (publicat in 12.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura IV.1 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA IV.3 Măsura: IV.3 Măsuri de marketing.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 163 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura IV.3 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura IV.4 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 188 din 07.06.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura :VI.1 Control şi executare.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura VI.1 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 161 din 18.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA VI.2 - Colectarea de date.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura VI.2 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 161 din 18.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.1 - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură - sesiunea 2

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

Descarcă ataşamente

Cerere-de-finantare-Sprijin-pregatitor-M-III.1-editabil.docx
Anexa-Contract-finantare-Sprijin-Pregatitor.docx
Anexa-8-Notificare-de-solicitare-a-inf-suplimentare.docx
Anexa-9-Instructiune-achizitii-pentru-sprijin-pregatitor.docx

MANUAL DE PROCEDURĂ pentru Măsura III. 1. Sprijin pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti - cod manual: M 01 - e.II. r.0.

ORDIN 805 din 11 mai 2016

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare).pdf - Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) (publicat pe 13.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura III.2.rar (publicat in 13.07.2017)

GHIDULpentru Grupurile de Acțiune Locală  (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit.pdf (postat in 03.05.2017)

ORDIN 124 din 03 mai 2017.pdf (postat in 03.05.2017)

  Anexe GHIDULpentru Grupurile de Acțiune Locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit.docx (postat in 03.05.2017)