Vineri, 04 Decembrie 2015 14:03

Ghidul Solicitantului (aprobat)

GHIDUL SOLICITANTULUI

GHIDUL pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit - Măsura III.2. şi III.3. - versiunea 2 (publicat in 24.04.2018)

Ordinul 592 din 24.04.2018 pentru aprobarea Ghidului pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit (publicat in 24.04.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.1 Inovare.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 160 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.1 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.2 Servicii de consiliere.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 159 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.2 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura I.6.rar (publicat in 22.11.2018)

      Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.15 -LIMITAREA IMPACTULUI PESCUITULUI ASUPRA MEDIULUI MARIN ȘI ADAPTAREA PESCUITULUI LA PROTECȚIA SPECIILOR (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 162 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.15 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.17: Protecția și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.17 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 171 din 28.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.21 -Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 165 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura I.21 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura I.22.rar (publicat in 22.11.2018)

      Ordinul 1389 din 24.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - - MASURA I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpgAnexe la Masura I.23.rar (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.1 - Inovare (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 164 din 18.05.2017.pdf

index.jpg Anexe la Masura II.1 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură versiunea 3.pdf (publicat in data de 13.08.2018)

index.jpg Anexe la Masura II.2.rar (publicat in data de 13.08.2018)

Ordinul 1258 din 17.07.2018.pdf (publicat in 13.08.2018)


GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei (rectificat).pdf; (publicat in 13.02.2019)

 

index.jpg Anexe la Masura II.3.rar (publicat in 13.02.2019)

 

NOU !!! GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (publicat in data de 02.10.2018)  NOU !!!

index.jpg Anexe la Masura II.4  (publicat in data de 02.10.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura II.5 litera a: Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvaculturăMăsura II.5 litera a: Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură).pdf; (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1383 din 20.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura II.5.a .rar (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Măsura II.5 litera b: achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură.pdf; (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1388 din 24.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

index.jpg Anexe la Masura II.5.b .rar (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.7 - Creșterea potențialului siturilor de acvacultură (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 158 din 18.05.2017.pdf

index.jpg Anexe la Masura II.7 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.9- STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ȘI BAZATE PE CUNOAȘTERE; (publicat in 07.02.2019)

Ordinul 27 din 09.01.2019.pdf (publicat in 07.02.2019)

index.jpg Anexe la Masura II.9.rar  (publicat in 07.02.2019)

NOU !!! GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000).pdf (Publicat in 01.08.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI - Republicat - MASURA II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000) editabil (Publicat in 01.08.2019)

Ordinul 421 din 25.07.2019.pdf (Publicat in 01.08.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MĂSURA: II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 166 din 22.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura II.12 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA IV.1 – Planuri de Producție și Comercializare.pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 156 din 18.05.2017.pdf (publicat in 12.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura IV.1 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA IV.3 Măsura: IV.3 Măsuri de marketing.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 163 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

index.jpg Anexe la Masura IV.3 (publicat in 27.06.2017)

index.jpg GHIDUL SOLICITANTULUI  - GHID MASURA IV.4 - iunie 2019 (publicat in 19.06.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - Măsura :VI.1 Control şi executare.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura VI.1 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 161 din 18.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA VI.2 - Colectarea de date.pdf (publicat in 04.07.2017)

index.jpg Anexe la Masura VI.2 (publicat in 04.07.2017)

      Ordinul 161 din 18.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA VIII.1 - SUPRAVEGHEREA MARITIMĂ INTEGRATĂ.pdf (publicat in 27.08.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI  - MASURA VIII.1 - SUPRAVEGHEREA MARITIMĂ INTEGRATĂ (scan).pdf (publicat in 27.08.2018)

index.jpg Anexe la Masura VIII.1.rar (publicat in 27.08.2018)

      Ordinul 1290 din 02.08.2018.pdf (publicat in 27.08.2018)

 

Ultima modificare Joi, 01 August 2019 16:53