AGENDA EVENIMENTULUI

19.10.2016

Pensiunea Fântânele, Comuna Radovan, str. Barajului, nr. 39 (Județul Dolj)

10:30 – 11:00

 • Primirea și înregistrarea participanților
11:00 – 11:45

 • Deschiderea oficială a evenimentului
 • ·Considerații privind POPAM 2014-2020

Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

11:45 – 12:00

Pauză

12:00-

13:30

 • ·Detalii privind măsurile care urmează a se lansa până la finalul anului 2016
Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
 • ØPrezentarea măsurilor
 • ØCondiții de conformitate și eligibilitate
 • ØCriterii de selecție
 • ØGhidurile solicitantului
 • ØCalendarul măsurilor
 • Măsuri în curs de lansare
13:30 – 15:00
 • Intervenții ale participanților – întrebări, răspunsuri,dezbateri și comentarii
 • Concluzii
În atenția solicitanților de sprijin prin POPAM care au depus cereri de finanțare în cadrul măsurilor lansate de DGP-AMPOPAM:
Vă rugăm să ne acordați 2 minute din timpul dumneavoastră pentru a completa acest chestionar și a-l depune împreună la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Astfel ne puteți comunica informații importante despre modul cum putem veni în sprijinul dumneavoastră și să îmbunătățim acordarea fondurilor nerambursabile prin POPAM. 

Completarea chestionarului este opțională și nu afectează evaluarea cererii de finanțare. Toate chestionarele sunt analizate de către compartimente distincte față de cele care analizează cererile definanțare. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidențiale.
Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru POPAM!

Stadiul implementării POPAM 2014-2020 la 30 septembrie 2016

În atenția beneficiarilor Măsurii III.1 - Sprijin pregătitor. Anexa nr. IV la contractul de finanțare nerambursabilă cuprinde măsurile de informare și publicitate în sarcina beneficiarului, printre care și obligația de a expune, în cursul implementării operațiunii, un afiș cu informații despre proiect. Nu este impus un șablon de afiș, dar, pentru o aplicare unitară a dispozițiilor cu privire la informare și publicitate de către beneficiarii Măsurii III.1, recomandăm utilizarea șablonului de mai jos.".

AGENDA EVENIMENTULUI

12.10.2016

Casa Palace str. Splai Nicolae Titulescu nr.8, Timişoara

10:30 – 11:00

 • Primirea și înregistrarea participanților
11:00 – 11:45

 • Deschiderea oficială a evenimentului
 • ·Considerații privind POPAM 2014-2020

Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

11:45 – 12:00

Pauză

12:00-

13:30

 • ·Detalii privind măsurile care urmează a se lansa până la finalul anului 2016
Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
 • ØPrezentarea măsurilor
 • ØCondiții de conformitate și eligibilitate
 • ØCriterii de selecție
 • ØGhidurile solicitantului
 • ØCalendarul măsurilor
 • Măsuri în curs de lansare
13:30 – 15:00
 • Intervenții ale participanților – întrebări, răspunsuri,dezbateri și comentarii
 • Concluzii

 

Direcţia Generală Pescuit Autoritatea de Management pentru POP, prin Direcţia Generală de Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a întocmit, conform prevederilor legale, Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creantelor bugetare 308910/13.09.2016 privind beneficiarul SC PISCICOLA PROD COM SRL ( Cerere de finantare RO 2210111001120132, cu tilul "Piscicultura si conservarea biodiversitatii in cadrul ariei naturale protejate - lac Galatui" - Ordin de finantare nereambursabila nr. 57/15.12.2010).

Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM 2014-2020 anunță deschiderea sesiunii de depunere a solicitărilor pentru fazarea proiectelor contractate în cadrul POP 2007-2013 și care se pot finaliza în cadrul POPAM 2014-2020.

   Condiții generale în vederea eșalonării proiectelor contractate în POP 2007-2013 și continuate în POPAM 2014-2020 sunt următoarele:

 • Costul total al proiectului/contractului de finanțare să fie de minim 1 milion de euro la cursul B.C.E. din luna septembrie 2016, respectiv de 4,4505 lei/euro;
 • Proiectul trebuie să aibă două faze identificabile în mod clar din punct de vedere fizic și financiar pentru a se evita declararea de două ori a acelorași cheltuieli către Comisie;
 • Cheltuielile aferente fazei a doua sunt eligibile în cadrul POPAM 2014-2020;
 • Contractul de finanțare aferent proiectului pentru care s-a solicitat fazarea trebuie să fie în perioada de execuție;
 • La data solicitării de fazare proiectul contractat în cadrul POP 2007-2013, trebuie să fie executat din punct de vedere fizic în proporție de minim 50%;
 • Pentru fazarea unui proiect se va avea în vedere bugetul indicativ al acestuia și modificările de soluție tehnică/constructivă aprobate de Autoritatea de Management;
 • Achizițiile efectuate de către solicitantul fazării după data de 31.12.2015 trebuie analizate în vederea avizării de către Autoritatea de Management, conform instrucțiinilor sau prevederilor legale în vigoare;
 • Beneficiarul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP 2007-2013.

Solicitările se vor depune în perioada 29.09-28.10.2016, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurarel - Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM 2014-2020, București, b-dul Carol I, nr.2-4, sector 3, în zilele de luni – joi între orele 8,30-17, vineri intre orele 8.30-14.30 .

Documentul necesar solicitării de fazare a unui proiect este Nota explicativă, pe care o anexăm în format editabil la prezentul anunț.

Solicitările de fazare se vor evalua în conformitate cu prevederile MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU FAZAREA PROIECTELOR CONTRACTARE IN CADRUL POP 2007 -2013, aprobat prin Ordinul MADR nr.828/10.06.2016, postat pe site-ul www.ampeste.ro .

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

A fost publicată varianta editabilă Anexa C - DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE – Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură în care s-a îndreptat eroarea materială.

Pagina 59 din 61